Offentlighet

Offentleglova gjelder i utgangspunktet alle rettssubjekter der det offentlige har kontrollerende innflytelse, eksempelvis ved å ha mer enn halvparten av andelene/aksjene i selskapet. Dette vil typisk gjelde interkommunale selskap (IKS) og kommunalt eide aksjeselskaper (AS).

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 26 00