Klage, søksmål, innsyn og kontraktsoppfølging (Etter)

Etter at leverandør er valgt, men ofte før kontrakt er inngått, vil kontraktstildelingen kunne angripes - typisk av andre tilbydere som mener at deres tilbud skulle vært valgt.

De som har deltatt i konkurransen vil kunne bringe saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). KOFA kan ilegge overtredelsesgebyr hvis det er foretatt ulovlige direkte anskaffelser, og ellers komme med rådgivende uttalelser i andre saker.

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 26 00