joshua-fuller-229095.jpg
Den nye personopplysningsloven skal bidra til at sensitive personopplysninger ikke kommer på avveie. (Foto: iStock)
Ny personopplysningslov:

GDPR utsatt til juli

Advokattjenester • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Regjeringen melder at den nye personopplysningsloven – og dermed GDPR – tidligst kan settes i kraft i juli i år.

Justis- og beredskapsdepartementet arbeider nå med å innlemme EUs personvernforordning (GDPR) i EØS-avtalen og gjennomføre forordningen i ny norsk personopplysningslov.

Før loven kan settes i kraft, må personvernforordningen ha trådt i kraft i EØS-avtalen. Dette arbeidet er tidkrevende og har blitt noe forsinket. Først når GDPR blir en del av EØS-avtalen, kan den nye personopplysningsloven tre i kraft, og dette vil tidligst skje i juli.

Selv om loven er forsinket, anbefaler vi alle virksomhetene som er organisert i KS Bedrift å arbeide som før med å få på plass gode interne personvernrutiner, og sørge for at alle personopplysninger i virksomheten behandles i samsvar med de sentrale personvernprinsippene.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om de nye reglene.