Saken om Nødnett led også dessverre samme skjebne i mandagens budsjettavstemning. Vi vil derfor i tillegg jobbe med å få en sak fram for Stortinget i løpet av 2018 hvor en finansieringsmodell for Nødnett utredes og drøftes.

En slik finansieringsmodell må ivareta og videreutvikle samhandlings- og koordineringsgevinstene som er oppnådd nødetatene i mellom gjennom denne store investeringen.

I tillegg vil en viktig del av en slik finansieringsmodell være å få på plass en hensiktsmessig fordeling mellom brukerbetaling og bevilgninger over statsbudsjettet for å drifte, forvalte og videreutvikle nødnett.

KS Bedrift Brann og Redning har tro på at saklige argumenter og fakta knyttet til disse sakene til slutt vil vinne gjennom. Derfor vil vi bruke første halvdel av 2018 til å løfte disse sakene på nytt både overfor Stortinget, Justis- og beredskapsdepartementet og DSB.

Første mulighet for dette blir når KS Bedrift og KS møter justisministeren i slutten av januar 2018.