Statsbudsjett 2018: Arbeidsgiveravgiften endres fra neste år

Energi • Energi | Havn

Endringene vil medføre lavere arbeidsgiveravgift for store deler av transport- og energisektoren. For enkelte arbeidsgivere vil dette i tilfelle kunne gi betydelige reduksjoner i arbeidsgiveravgiften.

Allerede i juni varslet Regjeringen at det ville komme endringer i differensiert arbeidsgiveravgift i statsbudsjettet for 2018.

  • Det er gledelig at dette endelig er på plass. For våre medlemmer i distriktet betyr ordningen at de kan opprettholde driften og konkurrere på likere vilkår», sier Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.

I juli 2014 ble det innført endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift i Norge. Blant annet ble foretak innen transport- og energisektoren kategorisert som sektorunntatt, og falt utenfor den generelle ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

  • At energisektoren har falt utenfor har vært ubegripelig av flere årsaker. Energiselskapene i distriktene er arbeidsgivere som alle andre. En lavere arbeidsgiveravgift ruster selskapenes muligheter til å ansette nødvendig mannskap og kompetanse for å opprettholde forsyningssikkerheten i distriktene», påpeker Strand.

Regjeringen har hatt tett dialog med Europakommisjonen og ESA for å få til en endring på dette, og opplyste i juni at de nå hadde fått gjennomslag for endringer i EUs regelverk som gjør det mulig å gjeninnføre generelt reduserte satser for transport- og energiforetak i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.   

Regjeringen foreslår i budsjettet for 2018 å gjeninnføre differensierte satser for transport- og energisektoren med virkning fra 1. januar 2018.