Redusert arbeidsgiveravgift gjeninnføres for energiverk

Energi • Energi

KS Bedrift ønsker differensiert arbeidsgiveravgift velkommen tilbake. EU har nå åpnet for at dette treffsikre virkemiddelet igjen skal kunne brukes innen vår sektor.

Etter fire år med usikkerhet både lokalt og nasjonalt om hvordan regelverket skal tolkes er det nå godt håp om at den generelle ordningen med mulighet for differensiert arbeidsgiveravgift for hele energisektoren gjeninnføres.

EU har klarert denne ordningen som godkjent statsstøtte. Det gjenstår kun at ordningen tas inn i EØS-avtalen og norsk rett. Regjeringen gir i en pressemelding 7. juni uttrykk for at de har som mål at dette skal være i orden til 1. januar 2018.

Her finner du pressemeldingen