Vannkraft05.jpg
Foto: Istockphoto

Statsbudsjett 2018: Nok et slag mot vannkraften

Energi

Regjeringen vil øke grunnrenteskatten ytterligere, en skatt som ikke er provenynøytral.

Når statsbudsjettet for 2018 senker den alminnelige selskapsskatten fra 24 til 23 prosent, ønsker regjeringen å skru grunnrenteskatten på vannkraft opp. Regjeringen kaller oppjusteringen «provenynøytral».

- Problemet med grunnrenteskatten er at skjermingsfradraget er satt altfor lavt. Skjermingsfradraget må øke, slik at friinntektsrenten i det minste nærmer seg lånerenten, påpeker Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.

Vi i KS Bedrift Energi har gjentatte ganger påpekt at dagens skatteregime på vannkraften hindrer nyinvesteringer og oppgraderinger av eksisterende vannkraftanlegg.

- Når slike investeringer fremstår som ulønnsomme, gjør regjeringen omstillingen i norsk økonomi en bjørnetjeneste. Fagre ord om at ren vannkraft er vårt største konkurransefortrinn klinger hult når sektoren er underlagt et dårlig utformet skatteregime, sier Strand.