-Jeg er glad for at vi med dette har fått en offentlig tjenestepensjon som er bærekraftig og som stimulerer til økt arbeidsdeltakelse, sier Barbro Noss, KS Bedrifts direktør for arbeidsliv.

-Ordningen bygger på prinsippene i den nye folketrygden, og gjør det enklere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor, legger hun til.

På Bedriftenes Møteplass 2018 skal Silje Aslaksen fra Arbeids- og sosialdepartementet presentere ordningen og utdype hva den konkret betyr for de ulike arbeidstakergruppene.

Fram til det kan du lese mer her: Ny pensjonsordning

Les mer om Bedriftenes Møteplass 2018 og meld deg på