Albums Sample_07.jpg
Personvern, GDPR

Ny personopplysningslov trer i kraft 20. juli 2018

Felles • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Justisdepartementet opplyser i pressemelding 10. juli at den nye personopplysningsloven trer i kraft 20. juli 2018. Fra samme dato gjelder EUs personvernforordning (GDPR) i Norge. Ny personopplysningsforskrift og en egen overgangsforskrift er også fastsatt. Det er i tillegg kommet en ny forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og elektronisk lagret materiale. Reglene er omtrent like dem som allerede gjelder.

Når de nye reglene har trådt i kraft, oppheves loven og forskriften fra 2000. Det blir slutt på ordningene med å søke konsesjoner, og tillatelser og eksisterende konsesjoner og tillatelser opphører.

Du finner mer informasjon om personvern på KS Bedrifts hjemmeside – http://ksbedrift.no/advokattjenester/personvern/.

12. september arrangerer KS Bedrift seminar der vi tar for oss den praktiske oppfølgingen av de nye personvernreglene. Les mer og meld deg på her