yara-birkeland-1.jpg
«Yara Birkeland» skal anslagsvis erstatte 40.000 dieseldrevne lastebilturer årlig. (Illustrasjon: Kongsberg Maritime)

Autonome skip får gods over på sjø

Havn • Havn

-Vi står overfor en kjempestor endring innen skipsfart – dette er mer enn bare evolusjon. Og havnene er sentrale i utviklingen, sier Ketil Olaf Paulsen ved Kongsberg Maritime, Technology Research & Innovation.

Når automatiseringen av skip og maritime tjenester kommer for fullt, vil det styrke skipsfarten i konkurransen med lastebilen. Det mener Ketil Olav Paulsen, som er teknisk ansvarlig for Kongsberg Gruppen og Yaras felles «Autonomous ship project».

-I dette prosjektet tar vi i bruk teknologi som allerede er utviklet og setter det sammen til en teknologipakke. Det unike er at det blir full integrasjon, påpeker Paulsen.

«Yara Birkeland» blir verdens første batteridrevne og autonome nullutslippsskip. Skipet skal gå i rute med produkter fra Yaras fabrikk på Herøya i Porsgrunn til Brevik og Larvik.

Grønn verdiskapning

-Dette er et veldig spennende prosjekt som vil gi verdiskapning samtidig som det løfter miljøet, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør for KS Bedrift Havn. -Havnene langs kysten vår får en stadig viktigere rolle både i det grønne og det teknologiske skiftet som nå skal gjennomføres, legger han til.

Selvgående skip skal fases inn

-I første fase skal skipet bemannes av en kaptein og en liten besetning, forklarer Paulsen. I andre fase skal skipet fjernstyres fra operasjonssentraler på land. Og til slutt skal skipet gå autonomt og uten aktiv styring. Dette skal etter planen skje fra 2020.

Også lasting og lossing vil etter hvert skje automatisk. Elektriske kraner og kjøretøy skal håndtere og frakte containere i havnen på Herøya, og skipet skal legge til og fortøyes uten menneskelig hjelp.

Testingen starter opp i andre halvdel av 2018, når skipet leveres fra verftet.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Ketil Olaf Paulsen, teknisk ansvarlig for «Autonomous ship project». (foto: Yara International)

Trenger mye strøm fra havnene

-Skip som går på strøm trenger veldig store batterier. Så det blir behov for mer ladekapasitet enn vanlig landstrøm kan gi, påpeker Paulsen. Derfor er det avgjørende å bygge ut infrastruktur for ladning.

Dette er noe man er godt i gang med, i samarbeid med Grenland Havn IKS.

-Dette prosjektet vil bidra til det grønne skiftet, legger han til. -Ved å flytte transporten fra vei til sjø vil «Yara Birkeland» erstatte rundt 40.000 dieseldrevne lastebilturer årlig. Og erfaringene vi gjør oss er verdifulle for hele bransjen.

-Vi vet at det finnes skeptikere. Men dette er en utvikling som vil tvinge seg frem. Veiene både i Norge og Europa blir stadig mer trafikkerte, og bygges ikke ut raskt nok til å dekke behovet.

Økt sjøfrakt vil tvinge seg frem

Automatisering vil gjøre sjøfrakten relativt sett billigere, mener Paulsen. For når man trenger færre folk for å gjøre en jobb, går lønnskostnadene ned.

Dessuten kan autonome skip gå kveld og natt slik at lasting og lossing kan gjøres på dagtid når disse tjenestene er billigere. En tredje ting er at man ikke trenger installasjon for hotelldrift om bord, noe som er veldig dyrt.

I sum vil man kunne frakte høyere volum til lavere pris.

-Vi merker enorm interesse for dette prosjektet, fortsetter Paulsen. Det har vært mange henvendelser fra ulike land i Nord-Europa. Men også land lenger bort – som Japan – har fått øynene opp for det vi holder på med.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Yara Birkeland under seilas (illustrasjon: Kongsberg Maritime) 

Vi trenger et godt regelverk

-Det som ligger litt i veien for at utviklingen kan skyte fart for alvor, er at det ikke finnes noe godt regelverk på dette området – hverken nasjonalt eller internasjonalt, mener Paulsen.

-Det finnes for eksempel ingenting som sier noe om konstruksjon av skipene eller hvordan de skal drives, legger han til.

Et slikt regelverk må på plass før man får en større og kommersielt motivert utbygging av autonome skip og infrastrukturen som skal betjene dem. Og arbeidet med å lage et slikt regelverk har startet opp i FNs maritime organisasjon, IMO.

-Både Sjøfartsdirektoratet og Kystverket er på ballen i IMO, og vi har støtte fra flere land som ønsker en raskere utvikling av et regelverk på området.

-Sjøfarten vil endre seg radikalt i årene som kommer. Og det kan fort bli et av våre viktigste bidrag til det grønne skiftet, avslutter Paulsen. 

Klikk for å se video om Yara Birkeland