landstrøm_enova.jpg
Illustrasjon: Enova

Enova-støtte til landstrømprosjekter

Havn • Havn

7 medlemmer i KS Bedrift Havn får i overkant av 83 millioner i Enova-støtte til landstrømsprosjekter. Båtsfjord Havn FK, som er en av landets største fiskerihavner, får den største enkelutbetaling på over 25 millioner kroner. Det planlagte landstrømanlegget vil kunne forsyne 44 fartøy med strøm.

Flere havner med Hurtigrute-anløp for også støtte, deriblant Ålesund, Trondheim, Harstad og Tromsø. 7 prosent av klimagassutslippene fra sjøfarten skjer mens skipene ligger helt i ro ved kai. Landstrøm sørger for at skip kan stanse hjelpemotorene når de ligger til kai og dermed vil ikke skipene slippe ut verken helseskadelige stoffer.

25 millioner til Båtsfjord Havn

«Det er mange båter som er inne i havna som gir mye forurensing og støy, så dette blir en stor forbedring. Vi har et stort potensiale når det kommer til strøm og strømsalg vil også gi inntekter til havna», sier havnesjef i Båtsfjord Havn Øystein Jørgensen.

De 25 millionene fra Enova utgjør 80 prosent av de totale kostnadene ved prosjektet. De resterende 20 prosentene er egenandel, som havna selv må finansiere.

Nye tildelinger til høsten

Enovas støtte til landstrømanlegg organiseres som konkurranser. Søknadene som tilfredsstiller utlysingskriteriene blir rangert etter brukspotensialet til anlegget målt opp mot hvor mye støtte det er søkt om. Neste konkurranse om støtte til utbygging av landstrøm utlyses nå. Søknadsfrist er 20. september, og Enova tar sikte på å offentliggjøre vinnerne innen nyttår.

Oversikt tildeling til landstrømsprosjekter (*= medlem i KS Bedrift Havn)

Bergen og Omegn Havnevesen*

Festningskaien, Bergen

5 600 000 kr

Bergen og Omegn Havnevesen*

Dokken, Bergen

5 500 000 kr

Bergen og Omegn Havnevesen*

Nykirkekaien, Bergen

5 000 000 kr

Bodø Notbøteri Eiendom AS

Bodø

560 352 kr

Båtsfjord Havn KF*

Båtsfjord

25 455 155 kr

Halsnøy Dokk AS

Høylandsbygda

5 769 831 kr

Harstad Havn KF

Langneset og Stangnes, Harstad

5 515 120 kr

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS*

Storkaia, Kristiansund

6 712 000 kr

Norcem AS

Brevik

5 070 586 kr

Norcem AS

Slemmestad

4 791 000 kr

Omya Hustadmarmor AS

Elnesvågen, Fræna

3 000 000 kr

Rana Industriterminal AS

Mo i Rana

2 972 300 kr

Stavangerregionen Havn IKS*

Stavanger sentrum

6 994 000 kr

Stavangerregionen Havn IKS*

Risavika

6 411 000 kr

Tromsø Havn KF*

Kai 7 (hurtigrutekaia) og 8, Tromsø

7 261 668 kr

Trondheim Havn IKS*

Hurtigrutekaiene, Trondheim

5 865 300 kr

Wergeland Base AS

Gulen industrihamn

4 332 600 kr

Westcon Yards AS

Florø

3 004 426 kr

Ålesundregionens Havnevesen*

Storneset pirkai, Ålesund

5 954 400 kr

Ålesundregionens Havnevesen*

Skansekaia (hurtigrutekaia), Ålesund

2 602 800 kr


Les mer om tildelingen på Enova sine nettsider