Energi
Tariffavtaler

Alle medlemmer i KS Bedrift har felles hovedavtale: Hovedavtalen (HA)

I tillegg er hver bedrift underlagt en av hovedtariffavtalene under.

 

Gå til temasiden
Arbeidsrett

Rammene for arbeidsgivers styringsrett og øvrige forhold av arbeidsrettslig betydning.

 

Gå til temasiden
Arbeidsmiljø

Det viktigste arbeidsmiljøarbeidet skjer på den enkelte arbeidsplass, hvor samarbeid mellom leder, tillitsvalgt, ansatt og verneombud er sentralt.

Gå til temasiden
Temadager og kurs

På våre temadager legger vi spesiell vekt på kompetanseoverføring og refleksjoner.

Gå til temasiden
Skjema og rapporter for arbeidsgivere

Her finner du maler, rapporter og andre nyttige ting for våre medlemmer. 

Gå til temasiden
Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 26 00