Hovedavtalen gjelder alle bedriftene og regulerer forhandlingsordningen og samarbeid.

Energiavtale I & II gjelder våre energibedrifter. Bedriftsavtalen gjelder bedrifter innen avfall, IKT, næring/eiendom, parkering, revisjon, vann og avløp og Biblioteksentralen. Hovedtariffavtalen (HTA) gjelder våre øvrige medlemsbedrifter som ikke er knyttet til Bedriftsavtalen eller energiavtalene.

I tillegg gjelder noen særavtaler.