Svein Kamfjord
Direktør KS Bedrift Avfall
Svein Kamfjord
930 30 423 / Send e-post
Marianne Haugland
Næringspolitisk rådgiver
Marianne Haugland
971 78 817 / Send e-post
Kristine von Hanno
Næringspolitisk rådgiver
Kristine von Hanno
416 98 596 / Send e-post
Jill Johannessen
Kommunikasjonsrådgiver
Jill Johannessen
959 65 398 / Send e-post
Temaoversikt
Vi går mot en sirkulær økonomi
Sirkulær økonomi - iStock.jpg

Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Den har også som mål at produkter gjenbrukes, også utenom sitt opprinnelige formål.

Avfallshierarkiet som styrende prinsipp
Forebygging handler ikke om avfall - iStock.jpg

Avfallspyramiden eller avfallshierarkiet er et begrep i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall og beskriver prioriteringer i avfallspolitikken, som går ut på å behandle avfall så nær toppen av hierarkiet som mulig.

Moderne avfallsinnsamling
BIR nedgravde avfallsløsninger i Bergen

Gode avfallsløsninger kan redusere utslipp til luft, jord og vann. Vi vil ha regelverk som gjør det mulig å velge de beste løsningene lokalt.

Forurenser betaler
Forsøpling.jpg

"Forurenser betaler" er et prinsipp som vi følger når vi foreslår endringer i regelverk.

Kommunalt ansvar
sustainabledevelopment.jpg

Kommunene har og tar et overordnet samfunnsansvar på vegne av alle landets innbyggere. De forvalter samfunnets ressurser, tillitt og forventninger på best mulig måte.

Miljø og samfunnsansvar
sustainabledevelopment3.jpg

Avfallsselskapene møter stadig høyere krav og forventninger fra myndigheter og samfunnet.

Publikasjoner
Publikasjoner.jpg

Her finner du rapporter og utredninger som KS Bedrift har bestilt og som tar for seg ulike tema i tilknytning til avfall. 

Kommende kurs og arrangementer
08. mai
KS Bedrifts lederprogram vår 2018 - samling 3
For alle bransjer
12. juni
KS Bedrifts lederprogram vår 2018 - samling 4
For alle bransjer
12. juni
Tariffkonferanse
For alle bransjer
13. juni
Forvaltningsseminar
For alle bransjer
28. august
KS Bedrifts lederprogram "Samfunnsansvarlige bedrifter - Bevisste ledere" - Oppstart høst 2018
For alle bransjer
Vi hele kalenderen