Neste arrangementer
28. august
KS Bedrifts lederprogram "Samfunnsansvarlige bedrifter - Bevisste ledere" - Oppstart høst 2018
30. august
Temadag - Tariffavtalen på 1-2-3
12. september
GDPR – praktisk oppfølging av nye personvernregler
Svein Kamfjord
Direktør KS Bedrift Avfall
Svein Kamfjord
930 30 423 / Send e-post
Marianne Haugland
Næringspolitisk rådgiver
Marianne Haugland
971 78 817 / Send e-post
Kristine von Hanno
Næringspolitisk rådgiver
Kristine von Hanno
416 98 596 / Send e-post
Jill Johannessen
Kommunikasjonsrådgiver
Jill Johannessen
959 65 398 / Send e-post
Temaoversikt
Vi går mot en sirkulær økonomi
Sirkulær økonomi - iStock.jpg

Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Den har også som mål at produkter gjenbrukes, også utenom sitt opprinnelige formål.

Avfallshierarkiet som styrende prinsipp
Forebygging handler ikke om avfall - iStock.jpg

Avfallspyramiden eller avfallshierarkiet beskriver prioriteringer i i Norges og EUs avfallspolitikk. Grunnprinsippet er å behandle avfall så nær toppen av hierarkiet som mulig.

Forurenser betaler
Forsøpling.jpg

"Forurenser betaler" er et prinsipp som vi følger når vi foreslår endringer i regelverk. Gode rammebetingelser må sikre en riktig fordeling av kostnader på avfallstjenester.

Kommunal styringsrett
sustainabledevelopment.jpg

Kommuner og kommunale avfallsselskap har og tar et overordnet samfunnsansvar på vegne av alle landets innbyggere. De forvalter samfunnets ressurser, tillit og forventninger på best mulig måte.

Miljø og samfunnsansvar
sustainabledevelopment3.jpg

Avfallsselskapene møter stadig høyere krav og forventninger fra myndigheter og samfunnet.

Kommende kurs og arrangementer
28. august
KS Bedrifts lederprogram "Samfunnsansvarlige bedrifter - Bevisste ledere" - Oppstart høst 2018
For alle bransjer
30. august
Temadag - Tariffavtalen på 1-2-3
For alle bransjer
12. september
GDPR – praktisk oppfølging av nye personvernregler
For alle bransjer
13. september
Interkommunale selskap og sammenslåing av kommuner
For Havn, Avfall, Andre bransjer, Brann og redning
25. september
Temadag - Systematisk sykefraværsoppfølging
For alle bransjer
Vi hele kalenderen