Økt materialgjenvinning er et viktig virkemiddel for å nå klimamål og få til overgangen til en sirkulær økonomi, men ikke eneste. Kanskje enda viktigere er det å redusere mengden avfall ved å kaste mindre i utgangspunktet. Det betyr kjøpe mindre og spise opp maten, i tillegg til å bruke ting om igjen.

Avfallspyramiden eller avfallshierarkiet er et begrep i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall og beskriver prioriteringer i avfallspolitikken, som går ut på å behandle avfall så nær toppen av hierarkiet som mulig. Avfallspyramdien består av fem nivå, der avfallsreduksjon trumfer/topper listen, mens det å legge avfall på deponi eller dynga på folkemunne skal reduseres til et minimum. Innenfor en sirkulær økonomisk tankegang skal produkter designes slik at de enkelt kan håndteres etter avfallspyramiden.

  1. Avfallsforebygging – kast mindre og spis opp maten
  2. Gjenbruk – Bruke ting om igjen
  3. Materialgjenvinning – lage nye produkter av brukte ressurser.
  4. Energiutnyttelse – Brenne avfall for å lage strøm og varme
  5. Deponering – Legge på avfallsdeponi