Kommunen har et lovpålagt ansvar for sikre innsamling og behandling av husholdningsavfallet. KS Bedrifts medlemmer ivaretar en grunnleggende samfunnsoppgave. I tillegg bidrar de til å sikre nasjonal behandlingskapasitet, dersom reservekapasitet og beredskap blir nødvendig. Det er viktig at kommunen har styringsrett på valg av lokale løsninger.