Næringspolitikk

Vi jobber for at havnene skal få bedre rammebetingelser. Deres konkurransekraft fremmer maritim næringsutvikling. 

 

Tekst som ikke synes:
KS Bedrift Havn organiserer 27 av de sentrale trafikkhavnene i Norge. KS Bedrift Havn arbeider for at medlemmene får rammebetingelser og utviklingsmuligheter som styrker havnenes konkurransekraft og lønnsomhet, og derved skaper grunnlag for maritim næringsutvikling i et økonomisk og miljøvennlig perspektiv. 

Gå til temasiden
Fremtidens havner

Havnene bidrar til miljøvennlig frakt, lokalt næringsliv og verdiskapning langs hele kysten vår. Dette ønsker vi oss mer av i fremtiden. 

Gå til temasiden
Organisering av havneselskaper

Havnene må få organisere seg, og samarbeide med andre, på hensiktsmessige måter.

Gå til temasiden
Meninger

Her finner du uttalelser, synspunkter og pressemeldinger fra KS Bedrift Havn.

Gå til temasiden
Kurs

Vi arrangerer flere kurs og seminarer som er relevante for havnebransjen.

Gå til temasiden
Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 26 00