• Havn
  • Fremtidens havner

Fremtidens havner

Effektive havner med god infrastruktur er avgjørende både for å få gods fra vei til kjøl, og for å fremme lokalt næringsliv. Slik kan havnene tilrettelegge for miljøvennlig verdiskapning langs hele kysten vår. Vi ønsker å skape enda mer av dette i fremtiden. Derfor jobber vi med å påvirke politikere, myndigheter og fagetater – av og til i samarbeid med andre maritime organisasjoner. 

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 26 00