• Havn
  • Organisering av havneselskaper

Organisering av havneselskaper

Vår lange kyst er variert. Lokalsamfunn har ulike næringsgrunnlag, befolkningsmengder og topografi. Derfor er det viktig at havnene har frihet til å organisere driften sin på måter som er hensiktsmessige og tilpasset lokale forhold. Samarbeid mellom nabokommuner er en viktig del av dette bildet.

 

 

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 26 00