KS Bedrifts lederprogram "Samfunnsansvarlige bedrifter - Bevisste ledere" - Samling 3

3. samling.

Oppstart 29. - 30. august 2017.