KS Bedrifts lederprogram "Samfunnsansvarlige bedrifter - Bevisste ledere" - Samling 2

2. samling

Oppstart 29. - 30. august 2017