Tariffkonferanse

Mer informasjon om konferansen kommer senere.

Ved spørsmål kontakt Frode Nilssen frode.nilssen@ksbedrift.no