Temadag: Varsling og medarbeidersamtaler

HVORDAN MØTE OG FOREBYGGE VARSLINGSSAKER - LOVVERK, VERKTØY OG METODER


På denne temadagen vil vi gå gjennom de nye reglene om varsling i arbeidsmiljøloven som gjelder fra 1. juli i år. Vi vil også stille spørsmålene - “hvordan skal virksomheten møte varslingssaker?” og “hvordan kan varslingssaker rundt brudd på arbeidsmiljøloven forebygges?” 

Medarbeidersamtaler blir også et tema denne dagen, som ett aktuelt verktøy for å bygge et godt arbeidsmiljø.


VARSLING

Til nå har det bare vært krav om varslingsrutiner «når forholdene tilsier det». Heretter må alle bedrifter som har minst fem arbeidstakere ha slike rutiner. På temadagen vil det nye kapitlet om varsling i arbeidsmiljøloven bli gjennomgått slik at du og din bedrift er best mulig rustet til å kunne håndtere en varslingssak dersom en slik skulle oppstå.

GRANSKNING
Hva kan du forvente i en varslingssak - og hvordan står du best mulig rustet i en granskningsprosess? På temadagen vil du i forbindelse med presentasjon av de nye kravene i arbeidsmiljøloven få innføring i hvordan virksomheten bør behandle varsler - og hvordan granskningsprosesser med eksterne kan forløpe.

OMDØMMEBYGGING
Hva skiller en arbeidsmiljøkonflikt fra en varslingssak? Hvordan kan virksomheten forebygge konflikter? Et godt psykososialt arbeidsmiljø er en investering - både for å imøtegå arbeidsmiljølovens krav, men også for å forebygge at konflikter eskalerer til varslingssaker som påvirker virksomhetens omdømme. På fagdagen vil vi se på aktuelle strategier.

AKTUELLE VERKTØY
Ett verktøy for å måle temperaturen på arbeidsmiljø og organisasjonskultur er medarbeidersamtalen - et lederverktøy som finnes i mange varianter og gjennomføres på ulike måter. Forskning viser at en god medarbeidersamtale er en lønnsom investering både for bedriften og den ansatte, mens en dårlig medarbeidersamtale gjør vondt verre både hva gjelder arbeidsglede og faglig og personlig utvikling. På temadagen ser vi nærmere på dette lederverktøyet som ett forebyggende og utviklende verktøy.


Ole Andre Bråten vil lede oss gjennom denne temadagen.
Bråten er en erfaren organisasjonsrådgiver som har arbeidet med en rekke varslingssaker på granskningssiden - han har forsket på konflikthåndtering i arbeidslivet og bl.a. skrevet fagbøkene “Håndbok i konflikthåndtering” og “Håndbok i krisehåndtering”. Ole Andre har 10 års erfaring fra politiet, bla. som Politioverbetjent og høgskolelektor ved Politihøgskolen, han er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo og er en mye benyttet foredragsholder og seminarleder innen forebygging og håndtering av virksomhetskriser, herunder varslingssaker.

  

Tid: 21. november, kl. 10.00 – 15.00
Sted: KS Agenda, Kommunenes Hus, Oslo
Pris: 800,- inkl. lunch

Påmelding til KS Bedrifts kurs- og temadager er bindende. Avmelding skjer kostnadsfritt inntil 16 dager før møtedato.

Påmelding gjøres i menyen til høyre.