Temadag - Systematisk sykefraværsoppfølging

Du inviteres til en temadag der vi setter fokus på systematisk oppfølging av sykefravær.

Samtidig som arbeidsgiver har hovedansvaret for tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte, har arbeidstaker en sterk aktivitets- og medvirkningsplikt. Dette er utgangspunktet for temadagen.

Hensikten med dagen er å gi deg den kunnskapen du trenger for å sikre effektiv sykefraværsoppfølging, bl.a. med vekt på tidlig og tett oppfølging av sykmeldt arbeidstaker. 

 

Målgruppe: Daglig leder, personalsjef og andre med personalansvar.

Sted: KS Agenda, Kommunenes Hus, Oslo
Tidspunkt: 25 september kl. 10.00 - 15.00 
Pris: 1.200,- inkl. lunch

 

Påmelding til KS Bedrifts kurs- og temadager er bindende. Avmelding skjer kostnadsfritt inntil 16 dager før møtedato.

Påmelding i menyen til høyre.