onsdag 18.04
09:00
09:30
Registrering med kaffe og kulturinnslag
09:30
09:45
Åpning og velkommen

Øivind Brevik, adm. direktør i KS Bedrift. 

Møteleder Erik Aasheim, kommunikasjonsdirektør i EAT Norge.

09:45
10:25
Rigg for framtiden!

Selskapene må endre seg i takt med kundenes krav. Hvordan kan bedriftene ta i bruk automatiserte og digitale løsninger? Hvordan håndtere det menneskelige når stillinger havner på den digitale «rødlista»?

Berit Svendsen, adm. direktør, Telenor Norge, om hva som kreves for at Telenor kan være relevant nå og i årene framover og representant fra banknæringen om hvordan få gjennomslag for gode ideer og teknologi.

 

 

10:25
11:00
Morgendagens ledere

Våre medlemmer må planlegge for morgendagen. Selskapene trenger ledere som er bevisstgjorte og som evner å se framover. 

Vi møter blant andre Elin Nørve, gründer og daglig leder, Future Leaders, som er etablert i København, Stockholm og Barcelona, og driver lederutviklingsprogram for den første generasjonen av "digitalt innfødte".

KS Bedrifts eget lederprogram for medlemmene presenteres - hvorfor må ledere "løftes" nå?  

In:Progress – Inkludering = bærekraft. Tilrettelegger slik at nykommere til Norge kommer raskere i riktig arbeid.

 

11:00
11:20
Pause

 

Forfriskninger og mingling

11:20
12:30
Digitalisering og sikkerhet

Hvordan må selskapene ruste seg for å håndtere krav til sikker datahåndtering og personvern?

IT-konsulent Robert Malmberg "hacker" it-system på direkten, og vi ser nærmere på hvordan det jobbes med trusler og sikkerhet i Norge.

 

12:30
13:30
Lunsj

 

Mingling og servering i fellesområdet.

13:30
17:30
Parallelle fagspor

 

Egne bransjeprogram. Finn din bransje eller velg arbeidsgiverservice og jus øverst på denne siden.

19:30
20:00
Vorspiel før middagen
20:00
22:30
Middag med underholdning