Møteplan for bransjestyrene 2017

Avfall

20. april
8. juni
12. september (i tilknytning til felles seminar med bransjestyrene og styret for KS Bedrift)
Møtedatoer etter dette er ikke avklart enda.

Brann og redning

Mai (dato ikke avklart)
12. september (i tilknytning til felles seminar med bransjestyrene og styret for KS Bedrift)
6. desember

Energi

25. april
12. september (i tilknytning til felles seminar med bransjestyrene og styret for KS Bedrift)
6. desember

Havn

10. mai (i tilknytning til seminar i Brussel)
17. oktober (ikke endelig avklart)
14. november (ikke endelig avklart)