Godtgjørelsesreglement

Reglementet er vedtatt i generalforsamling 8. mars 2017.

Her er reglementet