Møteplan 2017

Styret har vedtatt følgende møtetidspunkter i 2017:

 

2. - 3. mai

12. - 13. september (felles seminar med bransjestyrene og styret for KS Bedrift)

6. desember

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 26 00