Kommende kurs og arrangementer
16. oktober
KS Bedrifts lederprogram høst 2019 - 2. samling
For alle bransjer
28. oktober
Kurs om ny havne- og farvannslov
For Havn
29. oktober
Fag- og nettverkssamling for beredskap, brann og redning
For Brann og redning
05. november
Kvinner i samfunnsbedriftene
For alle bransjer
14. november
Varsling - må det være så vanskelig?
For alle bransjer
Vi hele kalenderen