Advokattjenester

Neste arrangementer
25. september
GDPR og HR – personvernet på arbeidsplassen

KS Bedrifts advokater tilbyr juridisk rådgivning for medlemmer i alle bransjer. Kortere/mindre rådgivning er gratis og en del av vår medlemsservice. Oppdrag/rådgivning av større omfang blir fakturert ut fra antall timer brukt i saken. Honoraret beregnes på gunstige medlemsvilkår.

Tone Molvær Berset
Juridisk direktør / advokat
Tone Molvær Berset
997 49 873 / Send e-post
Elen Schmedling Gimnæs
Advokatfullmektig
Elen Schmedling Gimnæs
482 87 550 / Send e-post
Håkon Andreas Riegels
Advokatfullmektig
Håkon Andreas Riegels
468 92 872 / Send e-post
Temaoversikt
Konkurranse på like vilkår
Konkurranse på like vilkår - iStock.jpg

Rapporten «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører» fremmer forslag som vil kunne få følger for flere av KS Bedrifts medlemmer.

Personvern
Personvern iStock.jpg
Offentlige anskaffelser
Lyspære (iStock).jpg

KS Bedrift tilbyr våre medlemsbedrifter rådgivning innen regelverket for offentlige anskaffelser.

Offentlig støtte
Offentlig støtte - iStock.jpg

Forbudet mot offentlig støtte skal sikre like konkurransevilkår mellom virksomhetene uavhengig av eierskap.

Selskapsrett
Selskapsrett - iStock.jpg

Regler som regulerer selskapsformene aksjeselskap (AS/ASA), kommunale foretak (KF), interkommunale selskap (IKS) og samvirkeforetak (SA).

Eierstyring og selskapsledelse
Eierstyring - iStock.jpg

Eierne, styret og ledelsen utgjør et triangel som må ha avklarte roller for å sikre god selskapsdrift. 

Forvaltningsrett
Forvaltningsrett - krediter Lindie Botes.jpg

De forvaltningsrettslige reglene fremmer tillit til offentlige organer og bedrifter gjennom viktige spørsmål som habilitet og offentlighet.

Annen næringsjus
Annen næringsjus Foto simon-migaj-unsplash.jpg

Her finner du stoff om næringsjus som er relevant for bedrifter i kommunalt eie. 

Kommunereform og kommunale selskaper
Kommunereform og kommunale selskaper - krediter Bruno van der Kraan.jpg

Når kommunereformen gir endringer på eiersiden, kan det skape en rekke utfordringer for selskap som er eid av flere kommuner i fellesskap.

Samarbeidsavtaler med advokatfirma
Samarbeidsavtaler med advokatfirma - iStock.jpg

Vi har avtale med Kvale Advokatfirma DA og advokatfirmaet Deloitte og samarbeider tett med KS Advokatene.

Spørsmål og svar
Kan daglig leder for et AS bli ilagt erstatningsansvar?

Styremedlemmer i aksjeselskaper kan bli erstatningsansvarlig for handlinger og unnlatelser som fører til et økonomisk tap. Det kan også en daglig leder i selska…

Bli medlem
for å få full tilgang