Advokattjenester

Neste arrangementer
13. mars
Ny kommunelov - hva betyr det for kommunalt eide bedrifter?

KS Bedrifts advokater tilbyr juridisk rådgivning for medlemmer i alle bransjer. Kortere/mindre rådgivning er gratis og en del av vår medlemsservice. Oppdrag/rådgivning av større omfang blir fakturert ut fra antall timer brukt i saken. Honoraret beregnes på gunstige medlemsvilkår.

Tone Molvær Berset
Juridisk direktør / advokat
Tone Molvær Berset
997 49 873 / Send e-post
Elen Schmedling Gimnæs
Advokatfullmektig
Elen Schmedling Gimnæs
482 87 550 / Send e-post
Håkon Andreas Riegels
Advokatfullmektig
Håkon Andreas Riegels
468 92 872 / Send e-post
Temaoversikt
Konkurranse på like vilkår
Konkurranse på like vilkår - iStock.jpg

Rapporten «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører» fremmer forslag som vil kunne få følger for flere av KS Bedrifts medlemmer.

Personvern
Personvern iStock.jpg
Offentlig støtte
Offentlig støtte - iStock.jpg

Forbudet mot offentlig støtte skal sikre like konkurransevilkår mellom virksomhetene uavhengig av eierskap.

Selskapsrett
Selskapsrett - iStock.jpg

Regler som regulerer selskapsformene aksjeselskap (AS/ASA), kommunale foretak (KF), interkommunale selskap (IKS) og samvirkeforetak (SA).

Eierstyring og selskapsledelse
Eierstyring - iStock.jpg

Eierne, styret og ledelsen utgjør et triangel som må ha avklarte roller for å sikre god selskapsdrift. 

Forvaltningsrett
vidar-nordli-mathisen-557159-unsplash.jpg

De forvaltningsrettslige reglene fremmer tillit til offentlige organer og bedrifter gjennom viktige spørsmål som habilitet og offentlighet.

Annen næringsjus
Annen næringsjus Foto simon-migaj-unsplash.jpg

Her finner du stoff om næringsjus som er relevant for bedrifter i kommunalt eie. 

Samarbeidsavtaler med advokatfirma
Samarbeidsavtaler med advokatfirma - iStock.jpg

Vi har avtale med Kvale Advokatfirma DA og advokatfirmaet Deloitte og samarbeider tett med KS Advokatene.

Spørsmål og svar
Når må oppdragsgivere kreve bruk av lærlinger?

Offentlige oppdragsgivere skal i en del av sine kontrakter kreve at leverandører er tilknyttet en lærlingordning, og at en eller flere lærlinger deltar i arbeid…

Bli medlem
for å få full tilgang