Tone snakker [1].jpg

Styrekurs

Styrearbeid • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Det er juridisk direktør Tone Molvær Berset som holder disse kursene sammen med andre kolleger. Kursene er tilpasset styrer, administrasjon og eiere av kommunalt eide bedrifter (aksjeselskaper, IKS, samvirkeforetak mv).

I løpet av kurset vil de ta for seg spørsmål som: 

 •        Hva kjennetegner et godt styre?
 •        Hvorfor har eier og styret ulike roller?
 •        Hva er de vanligste selskapsformer for kommunalt eide selskaper?
 •        Hvordan skal styret settes sammen på best mulig måte?
 •        Har det ansattevalgte styremedlemmet noen særlig rolle?
 •        Hva er de viktigste oppgavene for et styre?
 •        Hvordan skape best mulig forhold mellom daglig leder og styret som arbeidsgiver?
 •        Kan styremedlemmer bli personlig erstatningsansvarlige? 
 •        Bør vi ha styreforsikring?
 •        Hvilke regler gjelder for habilitet i et styre?
 •        Har det noen betydning om jeg også sitter i kommunestyret?

Dersom din bedrift ønsker et styrekurs, ta kontakt med advokat Tone Molvær Berset