Fra 2020 vil det være 356 kommuner i Norge. De forestående kommunesammenslåingene vil skape utfordringer for de kommunalt eide selskapene som berøres. 

Tanken med kommunereformen er å flytte makt og ansvar til større kommuner som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel.

På regjeringen.no finner du spørsmål og svar om kommune- og regionreformen.

Under vil vi fylle på med artikler som tar for seg noen av utfordringene som de interkommunale selskapene kan møte i denne prosessen.