KS Bedrift har egne samarbeidsavtaler med Kvale Advokatfirma DA og advokatfirmaet Deloitte. 

Gjennom våre avtaler med Kvale Advokatfirma DA og advokatfirmaet Deloitte får medlemmer i KS Bedrift juridisk bistand til redusert pris.

Vi samarbeider også tett med KS Advokatene.