Aktuelt regelverk for aksjeselskaper

Aksjeselskaper • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Aksjeloven 

Forskrift om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers styre og bedriftsforsamling regulerer de ansattes rett til representasjon i styret. Forskriften har også detaljerte regler om hvordan dette valget skal gjøres.