38383856932_d84d7cca0c_k.jpg
Avfallsjuridisk nettverk møtes hos KS Bedrift onsdag 14. februar. Miljøkrav til transporttjenester er ett av temaene.

Avfallsjussen er i endring: Hold deg oppdatert!

Avfall

Medlemmer i KS Bedrift har en glimrende anledning til å oppdatere seg på siste nytt om konkurranseregelverk onsdag 14. februar i Oslo. Det blir også mulig å direkte påvirke arbeidet med miljøkrav til transporttjenester som våre avfallsmedlemmer kjøper inn.

Neste møte i avfallsjuridisk nettverk i KS Bedrift er ons. 14. februar i Kommunenes Hus. Påmelding her.

 

Konkurranse og konsekvenser for avfallsselskapene

Det såkalte Hjelmeng-utvalget vil om kort tid levere sin rapport om «konkurranse på like vilkår» til regjeringen. Vi har gått gjennom rapporten når vi møtes til avfallsjuridisk nettverk. Hvilke konsekvenser får anbefalingene fra utvalget for IKS-ene i avfallssektoren? I nettverksmøtet løfter vi frem betydningen for organisering av selskapene.

 

Du påvirker norsk politikk direkte

Difi (Direktoratet for forvaltning og Ikt) skal nå i gang med å utvikle nye miljøkrav for transport i avfallsbransjen. Den 14. februar orienterer Difi om arbeidet. Du vil kunne melde inn dine innspill direkte i møtet, men også i ettertid til KS Bedrift. Det skal opprettes referanse- og ekspertgruppe og KS Bedrift vil være representert der.

 

Bruk anskaffelser til å få frem innovasjon

Kommunesektoren har etter hvert utviklet gode verktøy for å gjennomføre innovative anskaffelser. Vi får høre fra et av styremedlemmene i nasjonalt program for leverandørutvikling hvordan offentlig sektor kan etterspørre grønne løsninger. Vi kommer også inn på smarte samarbeid for å utvikle leverandører i fellesskap. Et viktig knep for å lykkes er å rigge organisasjonen riktig. 

Meld deg på allerede i dag så får du anledning til faglig påfyll av det siste som angår den kommunale avfallsbransjen. Du møter et nettverk av andre fagfolk med lignende utordringer som det du har, og har mulighet til å påvirke politikk som utformes akkurat nå. Du kan også melde deg på vårt kurs i personvern og kontrolltiltak, dagen før (13. februar), så blir du oppdatert på de nye personvernreglene. Les mer om dette kurset her

 

Velkommen!