iStock-185747432_nett.jpg

Forsatt ledige plasser på kurs om nye personvernregler

Neste fredag - 27. oktober - har vi kurs i de nye personvernreglene og det er fortsatt mulig å melde seg på. De nye reglene trer i kraft 25. mai 2018 og gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.


Hensikten med den nye personvernforordningen er å styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i EU/EØS-området. På kurset vil vi gå gjennom hva er de viktigste endringene er og hva alle virksomheter bør gjøre allerede nå.

Link til påmelding