iStock-615076890_nett.jpg
Foto: iStock

Kan koste dyrt å gjøre en glipp innen offentlige innkjøp

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Et enkelt brudd på regelverket for offentlige anskaffelser kan være nok til at oppdragsgiveren har et erstatningsansvar. Men leverandøren må ha lidt et tap som følge av regelbruddet. Det går frem av Efta-domstolens rådgivende uttalelse fra 31. oktober, melder Anbud365.

Efta-domstolens uttalelse kom i en sak mellom Fosen-Linjen AS og AtB AS. Saken gjaldt innkjøp av fergetransporttjenester.

Efta-domstolens konklusjon er at et enkelt brudd på regelverket for offentlige anskaffelser i seg selv er nok til å utløse oppdragsgivers erstatningsansvar. Forutsetningen er at leverandøren har lidt et tap, og at det er en årsakssammenheng mellom dette tapet og regelbruddet.

Etter domstolens syn er det altså ikke kun når man har gjort en vesentlig feil at man skal kunne bli dømt til å betale erstatning for brudd på regelverket. Et enkelt brudd på regelverket kan være nok – så sant de andre forutsetningene er oppfylt. 

Kan endre norsk rettspraksis
Selv om Efta-domstolen her har kommet med en «rådgivende uttalelse», er det overveiende sannsynlig at rådet blir tatt til følge. Uttalelsen kan derfor innebære at norske domstoler må endre sin praksis i forbindelse med spørsmål om erstatning i saker som gjelder offentlig anskaffelser.

Den aktuelle saken skal behandles av Frostating lagmannsrett i slutten av januar 2018.

Her kan du lese artikkelen på Anbud365

Her finner du Efta-domstolens rådgivende uttalelse