Penger - iStock.jpg
Foto: iStock

Kan offentlige anskaffelser gjøres smartere?

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

En ny digital veileder kan hjelpe deg med å avgjøre om du bør bruke en metode for «innovative anskaffelser». Da kan du få frem de beste løsningene som markedet kan tilby.

Innovative anskaffelser går ut på at man beskriver sitt behov og overlater til leverandørene å komme opp med mulige løsninger. Slik får begge parter brukt sin kompetanse på best mulig måte.

Svært mange av KS Bedrifts medlemmer er med på å drive frem utviklingen av effektive tjenester og miljøteknologi som fremmer overgangen til nullutslippssamfunnet.

Her kan innovative anskaffelser være et verdifullt verktøy. Som innkjøper går du da i dialog med leverandørene før konkurransen kunngjøres for å finne ut hva som er mulig.

Egner seg for innovasjon
– Ikke alle anskaffelser er like godt egnet for en slik tilnærming, sier seniorrådgiver Kjersti Berg i en artikkel på Difis nettsidene til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Det handler blant annet om tid, kompetanse og ikke minst om at du som oppdragsgiver har vilje til å prøve nye løsninger.

Veilederen hjelper deg gjennom de samme spørsmålene som stilles i et oppstartsmøte før en innovativ anskaffelse. Du finner også eksempler på innovative anskaffelser på ulike områder.

Den er utviklet av Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Her finner du den nye veilederen