God ide - krediter Diego PH.jpg
I en innovativ offentlig anskaffelse kobler man brukernes behov sammen med tjenestetilbydernes kompetanse og leverandørmiljøenes kreativitet. (Foto: Diego PH).
Innovative offentlige anskaffelser:

La Petter Smart forbedre dine tjenesteløsninger

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Kan du bruke leverandørenes kreativitet for å møte dine behov på en enda bedre måte enn i dag?

Det er kanskje en floskel dette med den geniale einstøingen som tester ut futuristiske oppfinnelser i verkstedet sitt. Men det er ingen floskel at det både i Norge og i våre nærområder finnes mange sterke leverandørmiljøer som kan tenke utenfor boksen.

Kjernen i innovative anskaffelser er at man bruker denne kompetansen for å utvikle tjenestene på en målrettet måte. Og her er det avgjørende med god dialog

Gjennom dialog med brukerne får man avdekket krav som tjenesteløsningene må tilfredsstille for å treffe optimalt.

Og lenge før en anbudsutlysning bør man være i dialog med relevante leverandørmiljøer for å sondere det teknologiske potensialet og få et kreativt blikk på utfordringene.

Når denne prosessen fungerer godt, er alle med på å spille hverandre gode. Og det vil gi smartere løsninger som er skreddersydd for lokale forhold.

MELD DEG PÅ Bedriftenes Møteplass 2019 for å lære mer om dette spennende feltet.