iStock-615076890_nett.jpg
Med bakgrunn i en sak som ESA åpnet året før, satte regjeringen i 2016 ned en arbeidsgruppe som skulle utrede og vurdere konkurranseforholdene mellom offentlige og private virksomheter. (Foto: iStock)

«Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører» – rapporten oppsummert

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Forslagene i «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører» vil kunne få følger for mange av KS Bedrifts medlemmer. KS Bedrifts advokater har laget en oppsummering for Bedriftsstyret.

Rapporten «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører» ble utarbeidet av en arbeidsgruppe under ledelse av professor Erling Hjelmeng. Rapporten har skapt debatt siden den ble overlevert Nærings- og handelsdepartementet den 23. januar. 

Her kan du lese et sammendrag som KS Bedrifts advokater har laget om rapporten. Sammendraget ble presentert for Bedriftsstyret den 26. januar. 

Dersom forslagene i rapporten settes ut i live, vil det både påvirke mange selskaper i kommunalt eie og arbeidet med henholdsvis kommuneloven, skatteloven og IKS-loven. I sesjonen for arbeidsgiverservice og jus Bedriftenes Møteplass 2018 vil du få høre mer om dette. 

Les også Konkurranse på like vilkår: Arbeidsgruppen har overlevert sin rapport