Vivas.jpg
Det kan være utfordrende for et IKS å få endringer på eiersiden. (Her forteller tidligere daglig leder Arne Johan Grimsbo om den vellykkede snuoperasjonen av selskapet Viva IKS, som han ledet fra februar 2016 frem til mai 2018.)
Interkommunale selskap og kommunesammenslåing

Når IKSet skal få «nye» eiere begynner utfordringene

Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Kommunesammenslåinger vil skape endringer for mange IKS. Et selskap som synliggjør sin merverdi for eierne står bedre rustet for fremtiden. Det kom frem på KS Bedrifts seminar den 13. september.

Hva skjer med verdiene i selskapet når det er et skifte på eiersiden? Hva skjer når en eier trer ut av selskapet? Hva skjer hvis selskapet legges ned?

Man fikk ikke noe fasitsvar på KS Bedrifts seminar om IKSer og kommunesammenslåing. Men man fikk mange gode råd på veien.

-Vi føler oss trygge på at IKS også i fremtiden vil være et viktig verktøy for at kommunene skal yte tjenester på best mulig måte, sa KS Bedrift-leder Øivind Brevik under sitt åpningsinnlegg. IKS er en effektiv styreform – så lenge styret er kompetansesammensatt og ønsker det beste for selskapet, understreket han.

Et selskap i endring må være proaktivt

Elin Sætre Løfsgaard, advokat i Deloitte, snakket om reglene for endringer i eierkonstellasjoner, og redegjorde for eierskifte, uttreden, utelukkelse og oppløsning.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Elin Sætre Løfsgaard har lang erfaring med problemstillinger rundt interkommunale selskap.

Et av hennes hovedpoeng var at man bør ha god dialog med eierne i overgangsfasen. Man må redegjøre for selskapets merverdi og kunne presentere et gjennomtenkt og godt begrunnet forslag for veien videre.

Et annet hovedpoeng var at jo mer ting er avtalt på forhånd i selskapsavtalen, desto enklere blir det å ta de nødvendige grepene ved endringer på eiersiden.

Få kunne forutse sammenslåingene

-Vi er et IKS som står foran alle disse utfordringene, sa kursdeltager Johan Remmen, daglig leder for Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS.

Per i dag har selskapet han leder ni eierkommuner. Flere av dem skal slå seg sammen, mens andre skal ut som følge av at de blir del av andre kommuner.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Johan Remmen har alt deltatt på flere kurs i KS Bedrift-regi.

-Da selskapet ble dannet for 15 år siden var det nok få som så for seg denne utviklingen, påpekte han. -Men vårt mål er å finne gode løsninger som ivaretar alles interesser. Vi skal tenke innbyggernes beste. Det gjelder både de som blir værende, og de som trer ut. 

Remmen var godt fornøyd med både med kvaliteten og relevansen på kurset.

-Her får vi svar på mange formelle spørsmål. Det blir et godt utgangspunkt for de praktiske drøftingene som gjenstår.

Hva skjer med de ansatte?

KS-advokat Cecilie Sæter snakket om hva selskapsendringer kan bety for de ansatte.

Et av hennes poeng var at man kan ikke si opp noen som følge av virksomhetsoverdragelse. Men ved sammenslåing kan det oppstå overtallighet. Og arbeidstakere er ikke vernet når det er overbemanning.

Sæter påpekte også at man i flere saker har sett kommunepolitikere gå ut og si at kommunen skal ta ansvar for alle ansatte i slike prosesser. Da kan det bli en uheldig «kamp» mellom eierne og selskapet om de beste ansatte.

Bygger kompetanse for fremtiden

-Jeg kommer til å kikke på selskapsavtalen etter dette seminaret, sa brannsjef ved Midt-Hedmark brann og redningsvesen, Trond Joar Kjenstadbakk. -Jeg har all grunn til å tro at de som har utarbeidet avtalen har gjort en god jobb. Men det er nok alltids noe å fange opp, la han til.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Trond Joar Kjenstadbakk knyttet kontakter på seminaret. 

Selskapet han leder får ingen umiddelbare endringer på eiersiden.

-For egen del er dette kompetanseheving om IKS. Det er stadig ting som skjer og det er greit å ha kunnskap og være forberedt. Det å være arbeidsgiver er krevende. Det innebærer både rettigheter og plikter, påpekte han.

-For meg er det dessuten viktig å knytte nettverk, og her har jeg allerede fått drøftet flere problemstillinger med andre som er i mer eller mindre samme båt, avsluttet brannsjefen.