Digital kikkert.jpg
EUs nye personopplysningslov GDPR skal sikre at digitale data om forbrukere ikke kommer på avveie. Den skal også innføres i norsk lov. (Foto: iStock)

Ny personopplysningslov blir kanskje forsinket

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Den nye personopplysningsloven trer kanskje ikke i kraft den 25. mai 2018 likevel, melder regjeringen. På Bedriftenes Møteplass 2018 hører du mer om hvilke digitale personverngrep din bedrift likevel bør ta.

EU har utarbeidet en ny personopplysningslov - GDPR - som skal styrke borgernes digitale personvern. Etter planen skulle denne EU-loven (forordningen) innføres i Norge samtidig med resten av det indre marked.

Ifølge regjeringen er det nå usikkert om den nye EU-loven vil tas inn i EØS-avtalen innen 25. mai. Derfor er det heller ikke sikkert at dette blir datoen da den nye personopplysningsloven gjelder i Norge.

-Det er nå noe usikkerhet rundt når ny personopplysningslov trer i kraft. Likevel anbefaler vi våre medlemsbedrifter å innrette seg etter de nye reglene så snart de kan, sier advokatfullmektig Elen Schmedling Gimnæs i KS Bedrift.

-Det er bedre å være i forkant for å sikre at man etterlever kravene i denne nye personopplysningsloven, legger hun til.

Under fellesprogrammet den 18. april på Bedriftenes Møteplass 2018 vil du høre mer om hvordan selskapene må ruste seg for å håndtere krav til sikker datahåndtering og personvern.

Ny lov krever enighet
Regjeringen melder at den er i tett dialog med Island, Liechtenstein og EU om å ta den nye loven inn i EØS-avtalen. Det må være enstemmighet blant EØS/EFTA-landene og i EU for at dette skal skje. Og først da kan den nye personopplysningsloven tre i kraft i Norge.

KS Bedrift har holdt flere kurs for våre medlemmer om hva GDPR og den nye personopplysningsloven innebærer. Vi vil også i fremtiden veilede våre medlemmer på dette feltet.

Les mer på regjeringen.no: Ny personopplysningslov og innlemmelse i EØS-avtalen