Vinter bro.jpg

Offentlige innkjøp: Kjenner du mulighetene?

Man bør kjenne handlingsrommet som fins i reglene for offentlige anskaffelser slik at man kan gjøre gode innkjøp. Nå foreligger det en ny veileder om dette regelverket – som svært mange av KS Bedrifts medlemmer må følge.

Veilederen til de nye anskaffelsesreglene, som trådte i kraft 1. januar i 2017, er nå lagt ut på Nærings- og fiskeridepartementets nettsider om offentlige anskaffelser.

I denne veilederen har man forsøkt å samle alt av relevans for å gjøre det lettere å følge reglene i forskrift om offentlige anskaffelser.

Departementet er i ferd med å utarbeide egne veiledere til forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene og forskrift om konsesjonskontrakter. KS Bedrift deltar i en arbeidsgruppe som jobber med innkjøpsregelverket i forsyningssektoren. 

Det er også lagt opp til at man kan gi kommentarer og innspill til veilederen via et eget skjema for tilbakemeldinger som kan sendes Nærings- og fiskeridepartementet.

Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser