Foto Richard R Schünemann.jpg (1)
Mye tyder på at det blir lettere for kommunale bedrifter å støtte lokale idrettshaller og lokalt kulturliv fremover. (Foto: Richard R Schünemann).
Regelverket for statsstøtte

Samfunnsbedrifter vil oftere kunne støtte lokale tiltak

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Rettsutviklingen i EØS-området tyder på at det blir lettere for kommuner å støtte lokale tiltak som idrettshaller og kulturliv uten å bryte regelverket for statsstøtte. Dette øker bedriftenes handlingsrom for å ta samfunnsansvar.

Mye tyder på at regelverket for statsstøtte nå vil tolkes litt romsligere enn før. Det går frem av en artikkel som advokat og EØS-rettsekspert Dag Sørlie Lund hadde på trykk i Kommunal Rapport tidligere i høst.

«Signalene fra EU-kommisjonen, ESA, og nå også EU-domstolen, tyder på at det vil være større rom for å gi økonomisk støtte til rent lokale tiltak fremover», skriver Sørli Lund i sin artikkel.

Utviklingen kan altså gjøre det lettere for kommunalt eide bedrifter å fremme lokalsamfunnet ved å støtte lokal idrett eller lokalt kulturliv.

Er ringvirkningene kun lokale?

Bakgrunnen er at ESA (EØS-avtalens overvåkningsorgan) hadde behandlet en sak som gikk på hvorvidt en langvarig driftsavtale av en marina i Asker var i tråd med EØS-regelverket eller ei.

En privat drifter av ulike marinaer hadde klaget inn avtalen som var tildelt et andelslag.

I en pressemelding om saken uttalte ESA-president Bente Angell-Hansen: «ESA anser dette for å være en rent lokal aktivitet som sannsynligvis ikke vil påvirke samhandelen i EØS. I slike tilfeller har ikke ESA noen rolle i nasjonale eller lokale myndigheters bruk av offentlige midler.»

ESA justerer sin kurs

«Dette er et klart signal om at ESA tar avstand fra sin tidligere praksis, og at ESA ikke anser det som sin rolle å vurdere bruk av offentlige midler til slike rent lokale tiltak», skriver Sørlie Lund.

Dette føyer seg til signaler som har kommet fra både Europakommisjonen og EU-domstolens førsteinstans om at det vil være større rom for å gi økonomisk støtte til rent lokale tiltak fremover, påpeker han videre.

Hvert tiltak må vurderes

Selv om denne utviklingen er positiv for KS Bedrifts medlemmer, må det understrekes at det ikke er fritt frem for all støtte. Vi anbefaler sterkt at det gjøres en vurdering i forkant av hvert enkelt tiltak, slik at man ikke kommer på kant med regelverket.