Samarbeidsavtale mellom KS BEdrift og ASVL (krediter Andrew Neel).jpg
Vekst- og attføringsbedriftene gjør en viktig innsats for folk som av ulike årsaker har falt ut av, eller aldri deltatt i, arbeidsmarkedet. (Foto: Andrew Neel).
Samarbeidsavtale mellom KS Bedrift og ASVL

De som er utenfor arbeidsmarkedet må slippes inn

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

-Flere i arbeid er positivt både i et menneskelig og et samfunnsøkonomisk perspektiv. Derfor er vi svært fornøyde med å ha inngått denne samarbeidsavtalen med ASVL, sier KS Bedrift-sjef Øivind Brevik.

Den nylig inngåtte samarbeidsavtalen mellom KS Bedrift og ASVL skal bidra til å få flere inn på arbeidsmarkedet slik at både individene selv, familiene deres og lokalsamfunn får nyte godt av sysselsettingens positive virkninger.

-Vi vet at medlemmene i KS Bedrift er opptatt av samfunnsansvarlig forretningsdrift. Og vi tror mange gjerne vil bidra til å få flere i arbeid, gjennom for eksempel hospitering, arbeidstrening eller rekruttering, fortsetter Brevik.

-I tråd med samarbeidsavtalen er alle KS Bedrifts medlemmer invitert til ASVLs høstkonferanse den 23. oktober, føyer han til.

Dugnad for inkludering

Samarbeidsavtalen mellom KS Bedrift og ASVL skal fremme regjeringens «inkluderingsdugnad». Denne dugnaden handler om å få flere mennesker fra utsiden av arbeidsmarkedet inn i arbeidslivet.

Det er bred enighet om at sysselsetting har en rekke gunstige virkninger for alle som er berørt av utestengelse og sosial eksklusjon.

Avtalen innebærer en formalisering av et samarbeid som har vokst frem naturlig over flere år. Det er nemlig mye som forener KS Bedrift og ASVL - Arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter.

Godt samarbeid om innkjøp

Vi har tidligere blant annet samarbeidet om å utarbeide en veileder for hvordan man kan kjøpe tjenester fra vekst- og attføringsbedrifter.

I en rekke offentlige anskaffelser er det nemlig mulig å reservere kontrakter for vekst- og attføringsbedrifter, slik at man kan begunstige funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer.

Veiviseren er generell og rettet mot alle typer kontrakter, som for eksempel catering- og kantinetjenester, kjøp av matvarer, levering av ved, transportoppdrag, vaskeri og trykkeritjenester.

I forbindelse med denne veilederen bidro KS Bedrift i vår med innlegg på fem av ASVLs konferanser.

Den nyinngåtte avtalen mellom KS Bedrift og ASVL skal fremme samarbeid og relasjonsbyggende aktiviteter, både mellom våre to organisasjoner og mellom våre respektive medlemmer.