Foto Andreas Rønningen - for nett.jpg
Gea Norvegica Geopark ivaretar en UNESCO-listet verdensarv. (Foto: Andreas Rønningen)
Gea-Norvegica Geopark

Geopark i verdensklasse får 1 million i støtte

Andre bransjer

Gea-Norvegica Geopark i Telemark er en av tre UNESCO-geoparker i Norge som vil motta en million kroner i statsbudsjettet for 2020. Det vedtok Stortingets flertall den 27. november.

Gea Norvegica Geopark er et interkommunalt selskap som er medlem av KS Bedrift. Selskapet eies av de syv kommunene Bamble, Kragerø, Larvik, Nome, Porsgrunn, Siljan, og Skien samt Telemark og Vestfold fylkeskommuner.

I tillegg til Gea-Norvegica, får Magma i Rogaland og Trollfjell i Nordland og Trøndelag én million kroner hver for å sikre fortsatt drift. I næringskomitéens innstilling blir det understreket at parkene drives godt, og at FN-organisasjonen UNESCO setter høye krav til standard.

Verdensarv med stor apell

Geoparkene har et betydelig geologisk mangfold både i norsk og internasjonal sammenheng. De passer også godt inn i dagens politiske agenda ved å skape oppmerksomhet rundt ting som naturkatastrofer, klimaendringer og bærekraftig bruk av naturressurser.

I tillegg blir lokalsamfunnene involvert på ulike måter, ikke minst gjennom skolene. De tre norske geoparkene samabeider dessuten om flere fellesprosjekter og utveksler ideer om forvaltning.

I innstilingen skriver næringskomitéen at: «Geoparkene har et viktig mandat om å spre kunnskap om vår felles naturarv med å fortelle den lange historien om jorda og de ressurser som vi alltid har benyttet og må benytte i framtida».

«Formidling er også en del av geoparkenes lokale reiselivssatsing når det gjelder geoturisme, bærekraftig turisme og kunnskapsturisme», heter det videre.