Øivind hos Vestfold Vann.jpg
Moderne anlegg og gode vannkilder gir både høy vannkvalitet og bra beredskap i forsyningsområdet til Vestfold Vann. (I bildet fra venstre: daglig leder Tanja Breyholtz, driftsjef Mike Halmer og adm. dir. Øivind Brevik).
Øivind Brevik på medlemsbesøk til Vestfold Vann

Med Farris i springen

Andre bransjer

Både Farris og Eikeren har egne vannbehandlingsanlegg med kapasitet til å forsyne alle Vestfold Vanns 160.000 abonnenter med høykvalitets drikkevann.

-Jeg lar meg imponere av både den høye vannkvaliteten og den gode forsyningsberedskapen hos et av landets ledende vannverk. Det sa KS Bedrift-sjef Øivind Brevik da han og samfunnskontakt Anna Ljunggren den 26. november besøkte medlemsbedriften Vestfold Vann IKS

-Vann er vårt viktigste næringsmiddel, påpekte administrerende direktør Tanja Breyholtz under møtet. -Derfor har vi i Vestfold Vann satset tungt på både kvalitet og forsyningssikkerhet til abonnentene våre. 

Tar kverken på basselusker

Vestfold Vann har vannbehandlingsanlegg ved både Seierstad og Eidsfoss. Begge steder passerer vannet to «hygieniske barrièrer», noe som fjerner eller slår ut eventuelle sykdomsfremkallende stoffer som bakterier, virus og parasitter. 

På Seierstad blir vannet kjemisk renset og filtrert før det tilsettes klor og kontrolleres. På Eidsfossanlegget tilsettes vannet klor før det belyses med ultrafiolette stråler.

Men satsingen på å øke kvaliteten på tjenestene og ledningene har ikke kommet gratis. -De siste femten år har Vestfold Vann investert rundt én milliard kroner i anleggene, påpekte Breyholtz.

Det er nettopp slike satsinger som er mulig å få til gjennom interkommunalt samarbeid i form av et IKS med ti kommuner på eiersiden, 31 ansatte og profesjonell ledelse.

Et IKS som forener krefter

-Vi ser at IKS egner seg godt for å levere grunnleggende tjenester som drikkevann, påpekte Øivind Brevik etter møtet. -Det skaper profesjonalitet, store kompetansemiljø og en investeringsevne som langt overgår det den enkelte kommune ville hatt på egenhånd.

Når Vestfold Vann renser og desinfiserer vannet, øker de også pH-verdien, alkaliteten og kalsiuminnholdet. Dette gjør vannet mer nøytralt og forebygger slitasje på rørinstallasjoner.

Vestfold Vann overvåker kontinuerlig vannkvaliteten med on-line måleutstyr. De tar daglig vannprøver som analyseres på eget laboratorium, og hver uke sender de vannprøver til et akkreditert laboratorium.

I tillegg overvåker de kvaliteten ute på forsyningsnettet, både i egen regi og i samarbeid med eierkommunene.