Revisjon.jpg
iStock

Midt-Norge tenker stort om revisjon

Andre bransjer

Med 43 kommuner og Trøndelag fylkeskommune på eiersiden blir Revisjon Midt-Norge SA Norges største interkommunale revisjonsselskap. Selskapet får bred kompetanse og et tungt fagmiljø.

Om kommunen er velferdsstatens byggekloss, så er kommunal revisjonen en viktig del av fundamentet som velferdsstaten står på. Det å kvalitetssikre bruken av felleskapets midler er et viktig samfunnsoppdrag som gir trygghet for innbyggerne og lokalsamfunnene de betjener.

Revisjon Midt-Norge SA er organisert som et samvirkeforetak. Selskapet ble stiftet den 28. august 2017, da man slo sammen revisjonsselskapene KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS. Begge disse selskapene er medlem i KS Bedrift.

Vil sikre gode tjenester
-Etableringen av Revisjon Midt-Norge SA vil sikre kommunene fortsatt kostnadseffektive og gode revisjonstjenester i årene som kommer, sier styrelederne i de to sammenslåtte selskapene Elin R. Agdestein (KomRev Trøndelag IKS) og Hans S. U. Wendelbo (Revisjon Midt-Norge IKS).

Eierkommunene i det nye selskapet har ansvaret for tjenester og velferdstilbud til en befolkning på 246.000. I tillegg kommer fylkeskommunale tjenester i nye Trøndelag fylkeskommune med 440.000 innbyggere.

Med 40 ansatte får Revisjon Midt-Norge SA bred kompetanse og et tungt fagmiljø å dra veksler på. Kommunereformen – med nye Trøndelag fylkeskommune – har vært en viktig grunn til sammenslåingen.

Tjenestene er mer komplekse
En annen grunn for sammenslåingen er profesjonaliseringen av kommunene. Stadig mer komplekse og spesialiserte tjenester krever både økt kompetanse og økt kapasitet hos revisor.

Arnt Robert Haugan blir daglig leder for det nye selskapet, som har kontor i Orkanger, Trondheim, Stjørdal, Steinkjer, Namsos, Brønnøysund og Mosjøen.

Fra nyttår av er alt klart for å utføre et viktig samfunnsoppdrag for eierkommunene.