Pensjon - iStock.jpg
Den nye offentlige tjenestepensjonen blir en viktig del av de kommunale bedriftenes rammevilkår fremover. (Foto: iStock)

Tjenestepensjonen for mange kommunale bedrifter er i endring

Andre bransjer

For kommunale bedrifter er pensjon en viktig del av rammevilkårene. På Bedriftenes Møteplass 2018 vil Silje Aslaksen, seniorrådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet, skisse opp hvordan ordningen blir og hva det innebærer for bedriftene som følger den. 

- Den offentlige pensjonsordningen er nå i støpeskjeen. Det er viktig at vi får en modernisert og bærekraftig ordning som ivaretar bedriftenes interesser, sier Frode B. Nilssen, direktør for KS Bedrift Arbeidsgiverservice.

De fleste medlemmene i KS Bedrift vil bli berørt av forhandlingene om ny offentlig pensjonsordning. Forhandlingene startet opp 7. februar og skal være ferdige den 2. mars.

-Som arbeidsgiver- og næringsorganisasjon følger KS Bedrift nøye med i utformingen av den nye offentlige tjenestepensjonsordningen, legger Nilssen til.

På Bedriftenes Møteplass 2018 får du høre mer om forhandlingsresultatet og hva det vil innebære for bedriftene som følger ordningen.

Les mer og meld deg på Bedriftenes Møteplass 2018