joshua-fuller-229095.jpg

Arbeidsgiver - vil du ha midler til å utvikle deg?

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Rollen som arbeidsgiver kan være utfordrende. Det er også viktig å tilpasse seg et arbeidsliv i endring. Gjennom OU-midlene kan man søke om midler til "arbeidsgiverrelatert opplæring". 

Alle våre medlemmer kan søke om OU-midler. Dette er en ordning der arbeidsgiver- og arbeidstakersiden spleiser på midler til «opplysning og utvikling». Arbeidstakersiden bruker sin del (2/3-deler) og arbeidsgiversiden bruker sin del (1/3-del).

Din bedrift kan selv sette i gang tiltak for arbeidsgiveropplæring. Dere kan bruke konsulenter fra KS eller KS Bedrift, eller dere kan bruke eksterne konsulenter. Slike tiltak kan også gjennomføres av bedriftens egne ansatte.

Les hvordan du kan søke på vår samleside om OU-midlene.

OU-ordningen finansieres av arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap. Arbeidsgivers andel av OU-midlene fordeles av KS (KS Bedrift for energimedlemmene) og skal gå til såkalt arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling.

Det er Særavtale SGS 1020 som regulerer finansiering, fordeling og bruk av disse midlene. Du finner avtalen Her finner du avtalen (scroll ned til du finner Særavtale SGS 102O). OBS! For energibransjen er det andre regler. 

I Energiavtale I er reglene om OU-midler i § 16. I Energiavtale II er reglene i vedlegg E - Avtale om OU-midler.